Pårørende

Pårørende

Hvem er pårørende til en, der har et alkoholproblem? Det er som regel en partner, men også forældre, børn, en nabo, en arbejdsgiver, søskende, en veninde med flere.